Vill kyrkan verkligen att människor ska lida?

Svar:

Kyrkan menar inte att lidandet i sig är av godo, och vi har därför alla en plikt att göra allt i vår makt att ta bort eller mildra lidande. Vi behöver även upptäcka hur vi kan vara barmhärtiga och hur vi kan dela andras lidande. Lidandet utmanar själva kärnan i vårt liv; inför lidandet tvingas vi ibland kapitulera och inse våra begränsningar, vilket inte är lätt i ett samhälle där vi är vana att få allt vi vill ha, när vi vill ha det. En central del av den kristna tron är att lidandet ibland kan ha en mening, både för patienten och hennes anhöriga. Om lidandet har en mening kan det bli möjligt att bära.