Vad säger katolska kyrkan om PGD/HLA?

Svar:

Det finns familjer som har barn med en allvarlig ärftlig sjukdom som endast kan behandlas med blodstamceller som precis passar det sjuka barnets genuppsättning. Ibland finns ett syskon som passar som donator men i regel inte. Vissa familjer kan då få särskild tillåtelse att med provrörsbefruktning skapa ett antal embryon som får genomgå en genetisk undersökning för att välja ut det embryo vars genetiska profil och vävnadstyp passar till syskonet. Metoden kallas PGD/HLA, och efter att ha valt ut det embryo som kan fungera som donator kasserar man de embryon man inte vill använda och hoppas att graviditeten med det nya syskonet skall kunna fullbordas.

Att vara organdonator av egen vilja är en stor gåva till en medmänniska, men att tvingas till det med hela sin existens ger en annan dimension till den goda gärningen. Det donerande syskonet har tillkommit för att passa en annan människa. Katolska kyrkan vänder sig mot metoden, eftersom den helt går ut på att gallra ut icke-passande embryon, och föda ett barn som valts ut endast på grund av sin vävnadstyp.