Hiv och aids

Hiv- och aidsepidemin har blivit en av vår tids stora tragedier och har skördat miljontals människoliv. HUr tänker katolska kyrkan när man sticker ut hakan, och inte stöder utdelning av kondomer i kampen mot hiv? För är inte användning av kondom det enda sättet att stoppa att allt fler smittas?

Hur smittar hiv och vilka är sjukdomens symtom?

SVAR:

Hiv överförs med smittat blod, sperma, slidsekret eller modersmjölk. Därför klassas sjukdomen som en könssjukdom. Smitta kan ske, utöver vid samlag, genom att använda orena sprutor (t.ex. om en spruta används många gånger av olika narkomaner) samt via osäkra blodtransfusioner. Det finns också risk att hiv överförs från mor till barn i samband med graviditet, förlossning eller amning. Smittrisken från mor till barn kan dock i stort sett elimineras med rätt medicinsk behandling (bromsmediciner), förlossning med kejsarsnitt och flaskmatning.

Ett par veckor efter smittotillfället kan en del få en så kallad primär hivinfektion som kan ge feber, halsont, huvudvärk, hudutslag och ibland svullna lymfkörtlar. De flesta som blivit smittade av hiv märker ingenting av sin sjukdom förrän ett flertal år efter smittotillfället. Det enda sättet att säkert veta om man är smittad är genom ett hivtest.

Man känner inte till något fall där hiv överfördes via kyssar. Teoretiskt sett skulle kyssar kunna smitta eftersom hiv har hittats i saliv, dock mindre ofta än i blod. I munnen finns också celler som kan infekteras av hiv.

Hiv sprids inte vid sociala kontakter. Att hälsa och krama en hivsmittad eller att använda samma handduk eller kaffemugg är inte ett sätt att bli smittad. Om man får smittat blod på sig tvättar man bort blodet med tvål och vatten. Hiv kan inte tränga igenom oskadad hud.

Vad är skillnaden mellan hiv och aids?

SVAR:

Att vara hivsmittad innebär att man har en pågående infektion som i regel tar lång tid på sig för att ställa till med allvarlig skada. Hivviruset bryter ner de vita blodkropparna och förstör därmed kroppens immunförsvar, som har till uppgift att skydda oss mot olika sjukdomar. När immunförsvaret blivit tillräckligt skadat får den hivsmittade livshotande infektioner och tumörsjukdomar, som ett normalt immunförsvar skulle ha klarat av. När läget blivit så allvarligt att man får livshotande komplikationer kallas tillståndet för aids.

Skyddar kondomer mot aids?

SVAR:

Användning av kondom sänker risken för smittspridning avsevärt. Dock ger kondomen inte alltid ett fulländat skydd. I en amerikansk studie från 1987 undersöktes par i tre grupper där endast en partner var hivpositiv. Paren i den första gruppen bestämde sig för total sexuell avhållsamhet. I denna grupp förekom under studien ingen hivöverföring. Den andra gruppen använde kondom. Redan efter femton månader hade tio procent av de tidigare friska partnerna blivit smittade. Den tredje gruppen använde aldrig kondom och efter femton månader var 85 procent av de tidigare friska partnerna smittade. Andra ettårsstudier påvisar en smittorisk vid kondomanvändning på upp till 22 procent, jämfört med en risk vid oskyddat samlag på upp till 86 procent. Vid total avhållsamhet har man aldrig kunnat fastställa någon smittospridning.

Vilket är det bästa skyddet mot aids?

SVAR:

Det enda sättet att skydda sig mot hiv (och andra könssjukdomar) är ömsesidig trohet i en fast parrelation eller att helt avstå från sexuellt umgänge.

Fler frågor