Är man skyldig att testa sig mot hiv?

Svar:

Enligt den svenska smittskyddslagen är alla som misstänker sig ha blivit smittade av en allvarlig smittsam sjukdom, däribland hiv, skyldiga att uppsöka sjukvården för testning. Man har rätt att vara anonym vid hivtestning. Testet skall också vara gratis. Om det visar sig att man är hivsmittad är man skyldig att lämna sina personuppgifter till mottagningen där man testats. Dessa uppgifter stannar på mottagningen och skyddas av sekretess.

De flesta smittade utvecklar antikroppar inom två till tre veckor från smittotillfället men ett prov brukar tas sex till åtta veckor efter risktillfället för att vara säker på ett korrekt testresultat. De flesta mottagningar vill helst att man tar ett sista prov tolv veckor efter risktillfället för att helt och hållet utesluta smitta.