Finns det någon effektiv behandling mot hiv?

Svar:

Under mitten av 1990-talet började man med kombinationsbehandling av hivpatienter. Genom att kombinera olika läkemedel, som påverkar virusbildningen på olika sätt, kan produktionen av nya virus hållas nere. Därmed hejdas förstörelsen av immunsystemet. För många hivsmittade innebär det ökad livslängd och att vanliga följdsjukdomar av immunbristen, som tumörer och synskador, minskar. En del får dock besvärliga biverkningar, t.ex. diarré och illamående, särskilt i början av behandlingen. Exempel på biverkningar som kan komma efter en tids behandling är diabetes och sjuklig omfördelning av fettet i kroppen, vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och att kroppens utseende förändras.

Kombinationsbehandling leder till att virusnivån i patienternas blod minskat betydligt. Däremot vet man ännu inte säkert om behandlingen ger motsvarande sänkning av virus i sperma och slidsekret. Man vet därför inte heller säkert hur smittsamheten påverkas. Det finns också många andra obesvarade frågor kring denna behandling och vad den får för effekter på lång sikt.