Förekommer hiv och aids i Sverige och hur stor är risken att smittas?

Svar:

Det är över 25 år sedan det första fallet av hiv diagnostiserades i Sverige. Enligt den senaste statistiken lever i dag ungefär 7 000 personer i Sverige med hiv. Fortfarande handlar det till största delen om importerade infektioner, där över 80 procent smittas utomlands.

Skrämmande fakta är att det sexuella riskbeteendet i Sverige, främst bland ungdomar, har ökat på senare år. Bland unga kvinnor är det extra tydligt. I åldersgruppen 18-19 år har andelen som haft tillfälliga sexuella kontakter mer än fördubblats sedan 1989. Om hiv får fotfäste bland unga i Sverige är konsekvenserna oöverskådliga.

Hiv sprider sig genom mänskligt beteende. Det drabbar numera alla grupper i samhället, oavsett sexuell läggning, kön och ålder. Istället för riskgrupper talar man därför hellre idag om riskbeteende. Ytterst kan spridningen av hiv bara hejdas genom ansvarsfullt beteende. Statistiskt sett är risken för att smittas större om man själv eller ens partner tillhör en grupp där hiv är vanligt eller om man själv eller ens partner har eller har haft beteenden som innebär uppenbar risk.

Hivsmitta är fortfarande inte något problem bland yngre människor i Sverige, men med tanke på en kraftigt ökad smittspridning av klamydia bland ungdomar kan denna situation snabbt förändras om hiv introduceras i ungdomsgrupperna.