Hur länge kan man leva med hiv och när kommer man att hitta ett botemedel?

Svar:

Det varierar från person till person beroende på hur immunförsvaret fungerar. I vår del av världen, med tillgång till fullständig och allsidig kost, tog det tidigare i genomsnitt ett tiotal år innan hivsmittade utvecklade aids och sedan ytterligare några år innan de dog. Detta har förändrats under de senaste åren i och med tillgången till bromsmediciner som gör att sjukdomen bromsas upp och människor kan leva längre.

Det går inte att svara på idag om det någonsin kommer att bli möjligt att bota hiv. Normalt tar det minst 20 år att utveckla ett vaccin, från de första försöken till prövningar på människor och godkännande av myndigheter. Inga positiva resultat har dock gjorts vad gäller vaccin mot hiv.