Smittas kvinnor lättare än män?

Svar:

Antalet hivsmittade kvinnor har stigit dramatiskt på senare år, och risken att bli smittad av hivviruset är högre för flickor och kvinnor än för pojkar och män. 56 procent av de nysmittade i Afrika är i dag kvinnor. Ökningen av antalet smittade kvinnor förklaras av UNAIDS att kvinnor är mer mottagliga för viruset, men också av att kvinnor i stor utsträckning tvingas till oskyddat sex, antingen med våld eller av ekonomiska orsaker.