Vad är ABC-programmet?

Svar:

Detta program går ut på att man i första hand avhåller sig helt från sexuella förbindelser (Abstinence), i andra hand är trogen (Be faithful) och endast i tredje hand, om de två andra alternativen inte går, använder kondom (Condom).

Fattiga, underprivilegade kvinnor i framförallt Afrika kan dock oftast varken välja A, B eller C, eftersom det är mannen som har den sexuella makten. Tvunget sex och våldtäkter är därför mycket vanligt i många av dessa kulturer, likaså är det vanligt att män i maktpositioner, t.ex. lärare, förväntar sig sex av kvinnliga underordnade.

Aidsspecialister har hittills varit tveksamma till hur effektiv avhållsamhet är som lösning på aidsepidemin. Kathleen Cravero från UNAIDS, FN:s organ för hiv och aids, anser dock att regeringar borde driva frågan om rätten att avstå från sex. I Uganda och Sydafrika har man gjort omfattande försök med att lära skolflickor att de har rätt att säga nej och skolpojkar att de skall lyssna. Man menar att det hjälper om bägge könen lär sig att tala med varandra och lär sig hantera sina relationer.

Uganda framhålls också som ett av de länder, där man lyckats med att markant reducera antalet hivsmittade. Från att ha varit det land i världen med högst smittofrekvens i slutet på 1980-talet lyckades man fram till 2001 sänka antalet nysmittade med 70 procent varje år, tack vare ett medvetet arbete med att ändra befolkningens sexuella beteende. Studier har visat att det som ledde till den radikala minskningen av hivsmitta i Uganda inte var ökad användning av kondomer. Det var förbjudet att göra reklam för kondomer fram till 1994, och kondomer har aldrig funnits i någon större skala i landet. Snarare visade man, att de positiva resultaten berodde på en minskning i antalet sexpartners samt högre ålder för sexualdebuten. På senare år har dock smittofrekvensen ökat rask igen, eftersom tillgängliga bromsmediciner gjort att befolkningen intagit en ny, mer sorglös inställning till hiv.