Vad är skillnaden mellan hiv och aids?

Svar:

Att vara hivsmittad innebär att man har en pågående infektion som i regel tar lång tid på sig för att ställa till med allvarlig skada. Hivviruset bryter ner de vita blodkropparna och förstör därmed kroppens immunförsvar, som har till uppgift att skydda oss mot olika sjukdomar. När immunförsvaret blivit tillräckligt skadat får den hivsmittade livshotande infektioner och tumörsjukdomar, som ett normalt immunförsvar skulle ha klarat av. När läget blivit så allvarligt att man får livshotande komplikationer kallas tillståndet för aids.