Var får man hjälp om man är hivsmittad?

Svar:

Den behandlande läkaren man träffar regelbundet är ansvarig för att man får rätt vård och även för det psykosociala stöd man behöver för att orka leva med sin hivinfektion. Det finns också patientorganisationer (www.hiv-sverige.se) som man kan vända sig till där man kan träffa andra hivpositiva. Riksförbundet Noaks Ark har stödverksamhet för hivpositiva, aidssjuka och närstående.