Varför är katolska kyrkan mot kondomanvändning?

Svar:

Katolska kyrkans ställning i alla frågor rörande sexualitet utgår ifrån övertygelsen att det sexuella umgänget har sin givna och exklusiva plats mellan man och kvinna inom äktenskapet. Denna hållning är en viktig del i preventionsprogram eftersom den utrustar unga människor med förmågan att säga nej till för- och utomäktenskapliga sexuella relationer och bejaka värdet av trohet inom äktenskapet. Avhållsamhet och trohet är nödvändiga komponenter i kampen mot hiv. Kyrkan lär vidare att sambandet mellan sexualiteten makar emellan och fortplantning är viktigt och att makar måste förbli öppna att ta emot nytt liv. Därför är kyrkan emot preventivmedel och förespråkar istället att familjeplanering sker genom att utnyttja de infertila perioder, som alla kvinnor har varje månad, så kallad naturlig familjeplanering.

Frågan om kondom bör användas inom äktenskap med en hivsmittad make eller maka, har däremot länge varit omdiskuterad inom katolska kyrkan, och ett antal präster, biskopar och ledande kardinaler har de senaste åren uttalat, att kondom i dessa fall bör användas. De har försvarat sin ståndpunkt med att principen om att skydda liv går före principen att inte hindra nytt liv, och att kondombruk i dessa fall ska ses som en smittskyddande åtgärd och inte en preventiv sådan. Kyrkan har dock hittills inte officiellt uttalat sig i frågan.

Katolska kyrkan har fått mycket kritik för att inte vilja delta i hjälpprogram, som förespråkar kondomer mot hiv och aids. Kyrkan har i stället lyft fram trohet och avhållsamhet, som de mest effektiva vapnen i kampen mot sjukdomen. Katolska kyrkan är genom sin storlek, sin världsvida karaktär och sina massiva insatser inom utbildningsväsendet och sjukvården dock en viktig aktör i aidsfrågan och en av världens största vårdgivare för hivsmittade och aidssjuka. FN-organet UNAIDS uppskattar att Kyrkan tillhandahåller 25 procent av all hiv-behandling samt vård och stöd till aidsdrabbade i världen.

Kenya vårdas nära hälften av alla hiv-smittade och aidssjuka av katolska institutioner, och i Indien är det över 80 procent av de vårdinrättningar som behandlar hiv som drivs av Katolska kyrkan. I Sydafrika, vars biskopskonferens haft ett stiftsorgan enbart för att koordinera hiv- och aidsvård sedan år 2000, tillhandahåller Kyrkan, förutom staten, landets största nätverk av tjänster för hiv- och aidsdrabbade personer och deras familjer. Katolska kyrkan yrkan driver ett stort antal hem för barn som förlorat sina föräldrar i aids, centra för förebyggande av smitta och vårdinrättningar för hiv- och aidspatienter i hela landet.