Varför är så många homosexuella män smittade i Sverige?

Svar:

Det beror på att hiv började spridas tidigt bland homosexuella, innan man kände till viruset och hur det smittar. Eftersom det finns många smittade i gruppen är risken större att partnern är smittad. Oskyddat sex med många partners spelar stor roll för smittspridningen, och i epidemins början var detta inte ett ovanligt beteende. Att smittspridningen fortsätter, även om den minskat jämfört med 1980-talet och början av 90-talet, tyder på att osäkert sex fortfarande förekommer.