Varför är så många smittade i Afrika?

Svar:

Idag är hiv den främsta dödsorsaken i Afrika söder om Sahara. I vissa regioner i Sydafrika är det mer än 30 procent av de gravida kvinnor som testas i samband med mödravård som bär på viruset, men siffran har tack och lov sjunkit på senare år.

Spridning av hiv i fattiga länder orsakas av kulturella och individuella beteendemönster. Traditioner som månggifte och hustruarv (där den nyblivna änkan "övertas" av den avlidnes bror) har haft ödesdigra konsekvenser i detta avseende. Andra mansdominerade beteendemönster där kvinnan inte respekteras i sin fysiska och känslomässiga integritet är lika ödesdigra för spridningen av viruset.