Finns det alternativ till att få fram embryonala stamceller genom kloning?

Svar:

Ja, embryonala stamceller kan även utvinnas från embryon som blivit över från provrörsbefruktning, men detta är ur katolska kyrkans syn lika förkastligt, eftersom även dessa embryon dör som en direkt konsekvens av att stamcellerna tagits bort. Ett mycket mer användbart alternativ till embryonala stamceller är adulta stamceller. Läs mer om adulta stamceller >>