Hur säker är kloningstekniken?

Svar:

Reproduktiv kloning är en ung och osäker teknik. För att få en frisk avkomma behöver man utgå från hundratals eller tusentals ägg. Risken är stor att en klon som föds visar sig vara svårt missbildad. Och det är en öppen fråga om klonade djur som ser friska ut från början kan få ett normallångt liv.

Fåret Dolly föddes 1996 efter 277 misslyckade försök, som resulterade i missfall och missbildade avkomlingar. Det slutgiltiga framgångsrika resultatet, Dolly, åldrades i förtid och avlivades 2003. Sedan dess har man klonat över 20 olika däggdjur; senast rapporterades tidigt 2018 om klonade apor för första gången. Även här var det svårt att få tekniken att fungera; 127 ägg krävdes för att två apor skulle födas. Experiment på möss visar tydligt att klonade möss också har kortare livslängd än normala möss.

.