Vad anser katolska kyrkan om kloning av djur?

Svar:

Katolska kyrkan har inga principiella invändningar mot kloning av djur, eftersom Gud har tilldelat människan ett ansvar över hela skapelsen för att vårda och bruka den. Målet för detta förvaltarskap är att främja människans bästa som ett uttryck för Guds godhet. Därför kan människan använda sig av växter och djur för att förbättra sina livsvillkor. Men djur, speciellt högre däggdjur, har inte bara ett bruksvärde utan äger också ett egenvärde som Guds skapade varelser. Därför måste de behandlas väl och kunna få bete sig enligt sin natur.