Vad anser katolska kyrkan om kloning av människor?

Svar:

Katolska kyrkan fördömer både terapeutisk och reproduktiv kloning av människor, då det fråntar varje människas inneboende rättighet till ett ursprung och till en mor och en far. Dessutom leder kloning av embryon till att kvinnor utsätts för medicinska risker när de donerar de ägg som måste till, och till att vi allt mer ser mänskliga embryon som ett medel som kan framställas och förstöras allt efter våra nycker. Enligt katolska kyrkan är allt mänskligt liv ett mål i sig och får inte bli förbrukningsvara i vetenskaplig tjänst. Människan som förbrukningsvara strider mot internationella överenskommelser och den för kyrkan centrala läran om det okränkbara människovärdet.