Oplanerad graviditet

En oplanerad graviditet kan vara en av de mest tumultartade och påfrestande situationerna i en kvinnas liv, och det är lätt att drabbas av uppgivenhet om man känner sig ensam i situationen. Vad finns det för stöd och vägledning att få, och vad finns det för hjälp om man är ensamstående? Har du fler eller andra typer av frågor i samband med graviditet, skriv till Respekt på [email protected].

Vart kan jag vända mig för vägledning och stöd om jag är gravid?

SVAR:

Vill du träffa någon personligen finns det minna-mottagningen i Göteborg som erbjuder stödsamtal, information om samhällets hjälp, samtal med kvinnor och män efter abort, vänta-barn-grupper för ensamstående mammor och mamma-barn-grupper. Kontakta minna-mottagningen på tfn. 031-82 66 11 eller e-post [email protected], eller läs mer på www.minna.nu

Hjälptelefonen Livlinan (www.livlinan.nu) erbjuder samtalsstöd vid oväntade graviditeter eller efter abort och nås via en telefonsvarare på tfn. 0771-77 78 79. En rådgivare ringer sedan tillbaka.

Eller kontakta Respekt på e-post [email protected]

 

Jag är ensamstående. Finns det någon som kan hjälpa och finnas till hands vid förlossningen?

SVAR:

Du kan få hjälp av en så kallad doula. En doula är en hjälpkvinna som är med som stöd till en annan kvinna när hon föder barn. Om du är ensamstående och inte har någon att ha med vid förlossningen kan du kontakta en doula, som kan vara med vid din förlossning. Även om det finns en närvarande pappa som ska vara med kan det vara skönt att ha med en annan kvinna som själv fött barn.

En doula kan också vara bra att prata med inför förlossningen och efteråt. Hon kan även fungera som stöd och hjälp rent praktiskt tiden efter förlossningen. En telefonlista på olika doulor finns på www.doula.nu, där du kan läsa mer om hur en doula kan hjälpa.

Vad finns det för ekonomiskt stöd om jag väljer att behålla barnet?

SVAR:

Din ekonomiska ersättning under föräldraledigheten varierar beroende på nuvarande inkomst. Förutom föräldrapenningen finns barnbidrag (lika för alla) och bostadsbidrag (behovsprövat). Är du ensamstående har du dessutom rätt till underhållsbidrag från barnet pappa, eller, om det inte går, underhållsstöd från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans webbsida www.fk.se eller ring din lokala försäkringskassa för utförligare information.

Har man svåra ekonomiska problem kan man även ansöka om ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) från socialtjänsten i ens hemkommun. (Se www.sos.se där det finns utförliga svar på ett stort antal frågor om ekonomiskt bistånd).

Finns det några nätverk för unga och/eller ensamstående föräldrar?

SVAR:

Det finns ett antal föreningar och nätverk med lokalgrupper för unga och/eller ensamstående föräldrar eller helt enkelt föräldrar som vill träffa andra likasinnade. Nätverken organiserar bl.a. barnvaktspooler, samtalsgrupper och sommarkollo för barn och vuxna. Du hittar enklast lokala nätverk i din närhet på Facebook.

Ett rikstäckande nätverk, med lokala föreningar, är Sveriges makalösa föräldrar. Deras hemsida ligger nere just nu, men det finns gott om information på deras Facebooksida (Sveriges Makalösa Föräldrar).

Fler frågor