Hur gör jag om jag inte vill behålla barnet?

Svar:

Det vanligaste alternativet, om man inte vill behålla sitt barn, är att barnet placeras i en fosterfamilj. Det finns barn som adopteras bort, även om detta är ovanligt i Sverige och endast sker med ett tiotal barn om året. Man föredrar att placera barnet i fosterfamilj ifall föräldrarna skulle ändra sig i framtiden och vilja ta hand om sitt barn själva. I båda fall kontaktas socialnämnden i mammans hemkommun.