Jag är ensamstående. Finns det någon som kan hjälpa och finnas till hands vid förlossningen?

Svar:

Du kan få hjälp av en så kallad doula. En doula är en hjälpkvinna som är med som stöd till en annan kvinna när hon föder barn. Om du är ensamstående och inte har någon att ha med vid förlossningen kan du kontakta en doula, som kan vara med vid din förlossning. Även om det finns en närvarande pappa som ska vara med kan det vara skönt att ha med en annan kvinna som själv fött barn.

En doula kan också vara bra att prata med inför förlossningen och efteråt. Hon kan även fungera som stöd och hjälp rent praktiskt tiden efter förlossningen. En telefonlista på olika doulor finns på www.doula.nu, där du kan läsa mer om hur en doula kan hjälpa.