Mitt barn kommer att födas med ett funktionshinder. Vart kan jag vända mig för att få praktiska råd och stöd från specialister och föräldrar i liknande situationer?

Svar:

Spädbarnsverksamheter för föräldrar till barn som har funktionshinder organiseras av de flesta landsting. Din mödravårdscentral bör kunna hänvisa dig till spädbarnsmottagningen i ditt landsting.

Det finns även olika nätverk och stödföreningar för familjer med barn med olika diagnoser. Hänvisningar till dessa kan du också få från din mödravårdscentral. Se även webbsidan www.benotafraid.net, där det finns utförlig information om en mängd olika diagnoser samt samlade erfarenheter från föräldrar som gått igenom det du står inför.