Vad finns det för ekonomiskt stöd om jag väljer att behålla barnet?

Svar:

Din ekonomiska ersättning under föräldraledigheten varierar beroende på nuvarande inkomst. Förutom föräldrapenningen finns barnbidrag (lika för alla) och bostadsbidrag (behovsprövat). Är du ensamstående har du dessutom rätt till underhållsbidrag från barnet pappa, eller, om det inte går, underhållsstöd från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans webbsida www.fk.se eller ring din lokala försäkringskassa för utförligare information.

Har man svåra ekonomiska problem kan man även ansöka om ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) från socialtjänsten i ens hemkommun. (Se www.sos.se där det finns utförliga svar på ett stort antal frågor om ekonomiskt bistånd).