Vart kan jag vända mig för vägledning och stöd om jag är gravid?

Svar:

Vill du träffa någon personligen finns det minna-mottagningen i Göteborg som erbjuder stödsamtal, information om samhällets hjälp, samtal med kvinnor och män efter abort, vänta-barn-grupper för ensamstående mammor och mamma-barn-grupper. Kontakta minna-mottagningen på tfn. 031-82 66 11 eller e-post [email protected], eller läs mer på www.minna.nu

Hjälptelefonen Livlinan (www.livlinan.nu) erbjuder samtalsstöd vid oväntade graviditeter eller efter abort och nås via en telefonsvarare på tfn. 0771-77 78 79. En rådgivare ringer sedan tillbaka.

Eller kontakta Respekt på e-post [email protected]