Används adulta stamceller i dag i behandlingar?

Svar:

Adulta stamceller används sedan flera decennier bland annat som ersättare för benmärg i behandling av leukemi, lymfom och vissa blodsjukdomar. Patienter med akut hjärtsvikt har framgångsrikt behandlats med egna adulta stamceller, och likaså finns terapier för diabetespatienter. Redan 2002 behandlades en patient med Parkinsons sjukdom framgångsrikt med hjälp av adulta stamceller, och ryska forskare har lyckats bromsa sjukdomsförloppet hos obotbar tuberkulos med hjälp av adulta stamceller. Stamceller har även använts i kliniska studier hos patienter med benbrott som inte växer ihop. Det pågår också vissa kliniska försök med att transplantera adulta stamceller från donatorer, till exempel insulinproducerande celler till patienter med diabetes. Avstötningsreaktioner och behov av livslång medicinering för att hejda dessa utgör dock ett hittills olöst problem vid sådana transplantationer. Över 70 sjukdomar kan idag behandlas med adulta stamceller från navelsträngsblod.