Är forskning på stamceller av nytta?

Svar:

Den största missuppfattningen om stamcellsforskning är att tekniken med säkerhet i framtiden kommer att kunna bota sjukdomar. Visserligen har rapporter om medicinska genombrott med adulta stamceller duggat tätt, men forskning på embryonala stamceller från människan har hittills endast gett få resultat. Frågan om målet med forskningen är dock egentligen sekundär; inte ens om embryonal stamcellsforskning skulle visa sig kunna bota viktiga sjukdomar skulle kyrkan ställa sig positiv till att använda embryon, därför att det framförallt handlar om vilket grundläggande värde som skall bära våra övriga värden. Kyrkan menar att det är fel när nyttan, i det här fallet möjligheten att hitta lindring och bot på sjukdomar, blir den enda variabeln att ta hänsyn till vid etiska beslut. Istället framhåller katolska kyrkan människans värde och respekten för människolivet i alla dess faser.