Bör jag spara mitt barns navelsträngsblod för att kunna bota framtida sjukdomar?

Svar:

Navelsträngsblod är ovanligt rikt på stamceller, risken för avstötning är mindre och det är lättare att hitta passande donatorer. Man har dock i Sverige bedömt att det inte finns några starka medicinska skäl att rutinmässigt spara navelsträngsblod för eget bruk.