Hur ser katolska kyrkan på forskning med stamceller?

Svar:

Katolska kyrkan säger nej till forskning på embryonala stamceller eftersom det innebär att man förstör ett människoliv i dess allra första stadium. Att använda ett embryo uteslutande som källa till stamceller är att behandla ett mänskligt liv som ett ting som sedan kastas bort. Det går åt ett mycket stort antal embryon till stamcellsforskning – embryon som alla är genetiskt unika individer och som kasseras. Dessutom innebär det hälsorisker för de kvinnor som donerar de nödvändiga äggen. Det talas mycket om människans värdighet. Värdighet är inte något man måste göra sig förtjänt av eller som man vinner med tiden. Värdigheten finns från början hos oss alla, även hos ett embryo.

Användning av adulta stamceller i forskning eller medicinska behandlingar innebär inga etiska problem eftersom man använder sig av kroppens befintliga resurser. Att skörda adulta stamceller är inte mer etiskt problematiskt än att ta ett blodprov.