Kan adulta stamceller bli pluripotenta?

Svar:

Detta är något man arbetar på. För drygt tio år sedan lyckades man i försök med hudceller från människor att med hjälp av genetiskt modifierade virus få hudceller att utvecklas till pluripotenta stamceller, som är nästan lika flexibla som embryonala stamceller. Precis som med embryonala stamceller är dessa stamceller, som kallas iPS-celler (på engelska induced pluripotent stem cells), dock instabila.