Skall inte samhället verka för bättre hälsa och livskvalitet för alla till varje pris?

Svar:

Givetvis skall samhället verka för bättre hälsa och livskvalitet för alla, men inte till varje pris. Det ligger en fara i att det friska, välfungerande och ”normala” värderas högre än det som är mindre välfungerande. Nyttotänkandet är djupt rotat och sällan ifrågasatt i det svenska debattklimatet. Värdet ”nytta” måste paras med andra värden, exempelvis respekt för mänskligt liv. I diskussionen om stamcellsforskning gör man det lite för lätt för sig om man väljer att avfärda dem som ifrågasätter forskningen som religiösa och vetenskapsfientliga fanatiker. Frågan handlar trots allt om mänskligt liv i många dimensioner. Stamcellsforskningen är dessutom dyr och forskningsstödet begränsat, och därför måste man göra prioriteringar. För många forskare är det i slutändan också en prestigefråga. Efter mångårig forskning längtar man efter resultat.