Vad är en biobank och finns en sådan i Sverige?

Svar:

En biobank är en samling biologiskt material, och finns vid varje sjukhus. I flera länder har man även byggt upp biobanker för stamceller från navelsträngsblod. Man tar då tillvara blodstamceller från moderkakan och navelsträngen efter förlossningen och fryser ned dessa för långtidsförvaring efter att ha kontrollerat vävnadstypen. Cellerna kan sedan användas vid behandling av exempelvis leukemi, om annan donator av blodstamceller inte finns att tillgå. I Sverige finns de enda nationella biobankerna för stamceller från navelsträngsblod vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. De nationella biobankerna styr över när, var och hur insamlingen av navelsträngsblod sker. Initiativet till insamling till dem kan alltså inte komma från enskilda gravida kvinnor.

Det finns även privata biobanker som erbjuder insamling och frysförvaring av navelsträngsblod, men läkare och landstingsrepresentanter i Sverige är för de mesta mycket tveksamma till dessa företag, och nyblivna föräldrar får därför oftast själva ta hand om insamlingen. Att använda en privat biobank for nedfrysning av navelsträngsblod kostar tillsammans med kontroll, analys och nedfrysning 25 000 kronor. Sedan tillkommer en avgift om 100–150 kronor per månad beroende på om man vill spara endast navelsträngsblod eller även navelsträngsvävnad.