Vad är en stamcellslinje?

Svar:

Stamcellslinjer är odlingar av celler från ett embryos första levnadsdagar; i en stamcellslinje är alltså alla stamceller från samma embryo. Om stamcellerna är av god kvalitet och inte åldras, kan samma stamcellslinje ge obegränsade mängder stamceller. Det skulle dock behövas tiotusentals stamcellslinjer för att kunna tillhandahålla alla varianter av stamceller och att kunna behandla människor med stamceller i stor skala. Cellerna måste då finnas i olika genetiska varianter och med olika grad av specialisering.