Vad är fetala stamceller?

Svar:

Fetala stamceller är fosterstamceller som utvinns från aborterade foster och ur navelsträngsblod i samband med förlossningen. (Man brukar övergå från att kalla ett embryo till ett foster vid ca. nio veckor, när kroppsdelarna syns.) På senare tid har man även upptäckt fetala stamceller i fostervatten. Stamceller från foster är specialiserade på att bli celler för vissa organ, dvs. multipotenta. Till exempel kan stamceller från fosters nervsystem bilda olika slags nervceller, och stamceller från navelsträngsblod ge upphov till olika sorts blodceller till leukemipatienter.

I kliniska försök har patienter med Parkinsons sjukdom fått transplantat av hjärnvävnad från aborterade foster. Transplantaten har visat sig kunna producera dopamin och leda till klinisk förbättring, hos några patienter i mer än tio år. Andra patienter har dock försämrats, och då metoden kräver hjärnvävnad från sex till åtta foster, är den både praktiskt svårhanterlig och, enligt många etiskt förkastlig. Stamceller framtagna ur könsceller från foster har en särställning eftersom de har förmågan att utvecklas till många olika typer av vävnad, dvs. de är i likhet med de embryonala stamcellerna pluripotenta. Man har även framgångsrikt använt stamceller från fostervatten, bl.a. till att odla hjärtklaffar till hjärtsjuka ofödda barn, men det handlar om enstaka försök och görs ännu inte i någon rutinverksamhet.