Är inte adoption ett alternativ?

Svar:

En relevant invändning mot surrogatmoderskap är att ofrivilligt barnlösa borde välja adoption, men av olika anledningar finns mycket färre barn för adoption idag än de som vill adoptera. Nästan alla de barn som adopteras i Sverige är födda i andra länder, och endast ett 20-tal barn per år som är födda i Sverige adopteras från sin ursprungsfamilj till en annan familj i Sverige.

I Sverige får gifta par, och sambos eller ensamstående adoptera. De flesta ursprungsländer kräver dock att paret är gifta. För samkönade gifta par är möjligheten att adoptera begränsade, men inte obefintliga.