Är överlämnandet alltid problemfritt?

Svar:

I vissa fall respekteras inte skriftliga eller muntliga avtal mellan surrogatmamman och de beställande föräldrarna, antingen för att surrogatmamman ändrar sig och vill behålla barnet eller för att föräldrarna har ändrat sig. Avtalen i de flesta länder där surrogatmoderskap är lagligt är endast en avsiktsförklaring och inte rättsligt bindande.

Det kan också uppstå problem vid hemkomsten när barnet inte automatiskt får medborgarskap och då inte får inresetillstånd.