Blir fattiga kvinnor utnyttjade genom surrogatmoderskap?

Svar:

Surrogatmoderskap beskrivs ofta som ett ömsesidigt fördelaktigt system där fattiga kvinnor tjänar en betydande summa pengar och barnlösa får ett efterlängtat barn. Ändå kan man tala om exploatering; att fattiga kvinnor i utvecklingsländer ska underordna sig "behov" hos rika västerlänningar. Inställningen hos de beställande föräldrarna verkar vara att kvinnorna är positiva till möjligheten att få föda ett barn åt någon annan och att det blir en "win-win" för båda parter. Men det är svårt att se hur surrogatmammans rättigheter tillgodoses under surrogatmoderskapet. Från det ögonblick hon blir surrogatmamma, gör hon sig sårbar lagligt, fysiskt och känslomässigt.

Surrogatkliniken har intresse av att övervaka surrogatmammans hälsa under graviditeten, men inte därefter, och komplikationer kan uppstå dagarna och veckorna efter förlossningen. Kliniken tar inte heller ansvar för mammans psykiska och känslomässiga välmående efter födseln, och man vet inte hur många surrogatmammor som blir nedstämda eller deprimerade eller får andra psykiska problem efter att ha gett ifrån sig det barn de har burit på under graviditeten.