Får kvinnan betalt vid surrogatmoderskap?

Svar:

Vid altruistiskt surrogatmoderskap får kvinnan inte betalt för att bära och föda barnet, men det kan förekomma ersättning för utlägg som mammakläder och inkomstbortfall. Kritiker menar att altruistiskt surrogatmoderskap inte existerar, eftersom det alltid undertecknas ett kontrakt, som upphäver grundläggande rättigheter och omfattar viss kompensation.

Vid kommersiellt surrogatmoderskap får kvinnan betalt. I regel ordnas det via en surrogatagentur och surrogatklinik. Surrogatförmedlare som agerar i låginkomstländer kritiseras av många för att tona ner riskerna för surrogatmamman och utnyttja utsatta kvinnor som behöver pengarna till sin familj.