Finns det en mamma-barn relation vid surrogatmoderskap?

Svar:

Känslor som uppstår i det symbiotiska förhållandet mellan mamma och barn under en graviditet är komplexa. Även om barnet inte har någon genetisk koppling till surrogatmamman sker det hormonförändringar hos kvinnan, särskilt produktionen av oxytocin eller "anknytningshormon" som frigörs under förlossningen och bidrar till en särskild bindning mellan kvinnan och barnet.

Det är omöjligt att uppskatta sorgen hos en mamma, som bär ett barn i sin livmoder en hel graviditet och sedan måste acceptera att vara avskild från det därefter.