Förekommer det altruistiskt surrogatmoderskap?

Svar:

Det finns fall där kvinnor föder barn som en tjänst till en vän eller släkting. I t.ex. Storbritannien är surrogatmoderskap lagligt om det sker av altruistiska skäl, och den enda accepterade betalningen är "rimliga kostnader". Trots det vänder sig de flesta britter som använder surrogatmamma till utlandet för att betala för någon som ställer upp. Enligt den brittiska organisationen Families Through Surrogacy har tolv stora, utländska surrogatkliniker noterat en ökning på 180 procent av föräldrar från Storbritannien under de senaste tre åren.

Ur etisk synpunkt är det ingen skillnad om man får betalt eller inte för surrogatmoderskapet.