Håller man kontakt med surrogatmamman?

Svar:

Efter barnets födelse uppträder föräldrarna väldigt olika. Vissa bryter kontakten helt. Andra accepterar surrogatmamman som en sorts ny familjemedlem eller försöker upprätthålla någon slags kontakt. Många surrogatmammor välkomnar den kontakten och ser det som en uppskattning av hela sig och inte bara deras livmoder.

I en del länder, framförallt låginkomstländer, är möjligheterna till kontakt mellan surrogatmamman och föräldrarna mycket begränsade från början, pga. praktiska skäl och språket. Här reduceras förhållandet till en ren tjänst, där surrogatmammans personlighet inte spelar någon roll.