Vad är surrogatmoderskap?

Svar:

Surrogatmoderskap, ibland även kallat värdmoderskap eller surrogatmödraskap, innebär att en kvinna blir gravid åt någon annan. Efter förlossningen lämnas barnet till de beställande föräldrarna.