Vad finns det för former av surrogatmoderskap?

Svar:

Vid traditionellt surrogatmoderskap, även kallat partiellt surrogatmoderskap, är barnet genetiskt släkt med den beställande pappan och surrogatmamman, dvs. pappans spermier används för att befrukta surrogatmammans ägg.

Vid fullständigt surrogatmoderskap befruktas ett donerat ägg och inplanteras i en surrogatmammas livmoder. Ägget kan också komma från den beställande mamman. Befruktningen av ägget sker genom konstgjord befruktning.