Vad kostar surrogatmoderskap?

Svar:

Priset för surrogatmoderskap varierar mycket. Det kan kosta runt en halv miljon kronor, beroende på växelkurs och land och huruvida donation av könsceller har förekommit. Dessutom läggs resekostnader och administrationskostnader för barnets handlingar till. Kostnaderna beror vanligtvis på vad surrogatmamman får betalt, läkarvårdens kvalitet och det juridiska skyddet för surrogatmamman, de beställande föräldrarna och barnet. Surrogatmammans ersättning är endast en liten del av kostnaderna för det beställande paret.