Vad säger katolska kyrkan om surrogatmoderskap?

Svar:

Katolska kyrkan anser att surrogatmoderskap inte bör tillåtas, samt att man inte bör underlätta juridiskt för de familjer vilkas barn kommit till genom surrogatmoderskap. Kyrkan präglas av sin omsorg för de svaga och för dem som inte kan föra sin egen talan – surrogatmamman och barnet. Därför vänder kyrkan sig mot att en kvinna skall användas som medel för någon annans vinning och att barn ända från första början planeras att tas ifrån sin mamma och därmed helt berövas sitt ursprung.

Katolska kyrkan uttalade sig om surrogatmoderskap redan i lärodokumentet Donum Vitae, en instruktion från troskongregationen om biomedicinska frågor från 1987: "Surrogatmoderskapet innebär ett brott mot moderskärlekens plikter, den äktenskapliga troheten och det ansvariga moderskapet", heter det där. "Barnet har rätt att bli till, framburet och satt till världen och uppfostrat inom äktenskapet." Surrogatmoderskap är till "skada" för familjen och "mot värdigheten av den mänskliga personens fortplantning" genom att skilja "fysiska, psykiska och moraliska element av vilka familjen består". Denna inställning bekräftades i instruktionen Dignitas Personae, även den från kongregationen för trosläran, som utkom 2008.