Varför är många feminister mot surrogatmoderskap?

Svar:

De senaste åren har feminister i många av Europas länder aktivt protesterat mot surrogatmoderskap. De ser företeelsen som ett angrepp mot kvinnors värdighet och särskilt som en orättvisa mot fattiga, och jämför surrogatmoderskap med prostitution samt framhåller hur det främjar människohandel. Att behöva hyra ut sin livmoder mot betalning är inte olikt sexuellt utnyttjande, anser de.

I oktober 2018 offentliggjordes ett upprop för att förmå FN att verka för ett globalt förbud av surrogatmoderskap. Bakom uppropet stod hundratals kvinnorättsorganisationer från 18 länder och fyra världsdelar. De menar att önskan att bli genetisk förälder till ett barn inte är en mänsklig rättighet. Dessutom existerar altruistiskt surrogatmoderskap inte, eftersom det alltid innebär att ett kontrakt undertecknas, som upphäver grundläggande rättigheter och omfattar kompensation. Barn omvandlas till varor som köps och säljs på begäran, framhåller de.