Varför vill man bli surrogatmamma?

Svar:

Anledningen till att man erbjuder sig att föda barn åt någon annan är många, men i låginkomstländer rör det sig i princip uteslutande om pengar, och många jämför därför surrogatmoderskap med prostitution. De flesta surrogatkliniker finns i låginkomstländer som Albanien, Kambodja, Nepal, Indien, Ukraina och Georgien.

Det finns även enstaka kvinnor som drivs av att hjälpa närstående, samt kvinnor som säger att de tycker om att vara gravida men vill inte ha fler barn själva.

För den moraliska bedömningen är det inte avgörande av vilka skäl surrogatmoderskapet ingås.