Vem är barnet släkt med?

Svar:

Barnet kan ha upp till fem föräldrar. Kvinnan som donerar ägget är barnets genetiska mamma. Mannen som donerar sperman är barnets genetiska pappa. Surrogatmamman bär på barnet under graviditeten och är barnets biologiska mamma. Det beställande paret blir barnets juridiska föräldrar. Oftast används en utomstående äggdonator och spermier från det beställande paret, men ibland kommer både ägg och spermier från det beställande paret. Det är väldigt sällan att surrogatmammans egna ägg används.

Svenska par, som får barn genom surrogatmoderskap, måste använda sig av mannens könsceller för att knyta barnet juridiskt till pappan genom en faderskapsfastställelse.

I Sverige har barn rätt att vid 18 års ålder få information om sitt genetiska ursprung och det är föräldrarnas ansvar att informera barnet om hur det kommit till.