Gåvor till Livets fond

Stöd arbetet för de allra svagaste genom en gåva till Livets fond.

Bankgiro: 900-5034

Swish: 9005034

Livets fond stöder ändamål i Sverige, som främjar respekten för människolivet. Fonden delar varje höst ut bidrag till organisationer, föreningar och privata initiativ som genom sitt arbete hjälper de allra svagaste som ofta inte kan tala för sig själva: ofödda, äldre, funktionshindrade, föräldralösa barn, utsatta familjer och liknande grupper.

Gåvor till Livets fond kan betalas in med Swish, bankgiro, via de kollektomater som finns i vissa katolska kyrkor eller ges kontant i kollekten på Livets söndag, den tredje advent.

Ansökningar om bidrag från Livets fond tas emot augusti-oktober varje år. Ansökningar från privatpersoner till privata ändamål beviljas endast i mycket få nödfall, enligt fondens riktlinjer för utdelning av bidrag.

Av insamlade medel går allt oavkortat till Livets fond.

Sedan 2002 har Livets fond delat ut över 5 miljoner kr till bland annat följande ändamål:

 • Äldreverksamhet i katolska församlingar
 • Stöd till unga gravida kvinnor
 • Hem för ensamma och utsatta mammor
 • Psykoterapi vid svåra familjesituationer
 • Pilgrimsresor för äldre och funktionshindrade till Lourdes
 • Hjälp till personer med psykiskt funktionshinder i kontakten med myndigheter
 • En film om hiv/aids och en film mot dödshjälp
 • Stöd till föräldralösa och funktionsnedsatta barn
 • Tryck av böcker och broschyrer
 • Information om förebyggande åtgärder för utveckling av demens
 • Information om konsekvenser av abort
 • Arbete mot människohandel