Gåvor till Livets fond

Stöd arbetet för de allra svagaste genom en gåva till Livets fond.

Bankgiro: 900-5034

Swish: 9005034

Livets fond stöder ändamål i Sverige, och i andra hand utomlands, som främjar respekten för människolivet. Fonden delar varje höst ut bidrag till organisationer, föreningar och privata initiativ som genom sitt arbete hjälper de allra svagaste som ofta inte kan tala för sig själva: ofödda, äldre, funktionshindrade, föräldralösa barn, utsatta familjer och liknande grupper.

Gåvor till Livets fond kan betalas in med Swish, bankgiro, via de kollektomater som finns i vissa katolska kyrkor eller ges kontant i kollekten på Livets söndag, den tredje advent.

Ansökningar om bidrag från Livets fond tas emot september-oktober varje år. Ansökningar från privatpersoner till privata ändamål beviljas endast i mycket få nödfall, enligt fondens riktlinjer för utdelning av bidrag.

Av insamlade medel går allt oavkortat till Livets fond.

Sedan 2002 har Livets fond delat ut 3 miljoner kr till bland annat följande ändamål:

 • Äldreverksamhet i katolska församlingar
 • Stöd till ett hospice
 • Hem för ensamma och utsatta mammor
 • Ett hjälpprojekt för sjuka barn i Polen
 • Pilgrimsresor för äldre och funktionshindrade till Lourdes
 • Hjälp till personer med psykiskt funktionshinder i kontakten med myndigheter
 • En konferens om hiv/aids
 • En film om hiv/aids
 • Utbildning, mat och tandvård för hemlösa
 • Transport av gåvor till ett hem för hemlösa mammor och f.d. missbrukare
 • Tryck av böcker och broschyrer
 • Information om förebyggande åtgärder för utveckling av demens
 • Arbete mot människohandel