Aborträtten i Europa pressas från flera håll

13 december 2017
Dagens Samhälle

Rätten till en laglig och säker abort hotas på flera håll i Europa – från frontalattacker i Öst- och Central­europa till krav på samvetsfrihet för vårdpersonal i Sverige.

Länk till ursprungsartikeln