Adoptionsreglerna moderniseras

07 december 2017
Regeringskansliet

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag om att modernisera adoptionsreglerna. Bland annat ska barnets bästa få större genomslag i adoptionsprocessen och sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par.

Länk till ursprungsartikeln